قرآن مدیریت و علوم سیاسی
34 بازدید
ناشر: بنیاد پژوهش های قرآنی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1384
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی